Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Svendborg

Publiceret

18. oktober
2017

Værdig integration fra dag 1.

Danmark har plads til forskellighed. Udlændinge har meget at bidrage med og skal – som alle andre – mødes med både krav og forventninger. Målet er en vellykket integration, som sætter flygtninge i stand til at tage vare på eget liv. Vi vil erstatte grænsebommen med samarbejde i Europa. Vi skal have styr på EU´s ydre grænser og satse på en fælles fordelingsnøgle af flygtninge i Europa. Og vi skal genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge.

Integrationspolitikken i Svendborg kommune skal bygge på følgende principper:

  • Integrationsindsatsen er målrettet den enkelte flygtning med udstrakt hensyn til den enkeltes baggrund, ressourcer og hele situation
  • Kommunen skal så tidligt som muligt afklare den korteste vej til selvforsørgelse for den enkelte flygtning samt udarbede og følge op på individuelle integrationsplaner
  • Kommunen skal indgå partnerskaber med private og offentlige virksomheder samt foreninger med henblik på screening af arbejdsmarkedskompetencer, praktik og job
  • Kommunen skal aktivt understøtte, at flygtninge får adgang til jobs med henblik på at undgå kontanthjælpsloftet

Frivilligindsatsen skal indskrives i Svendborg kommunes integrationspolitik, idet et stort antal borgere i kommunen i værdifuldt og betydeligt omfang bidrager med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Endelig skal der oprettes et netbaseret forum, hvor frivillige og alle andre kan stille spørgsmål til kommunen vedr. integrationsforhold og få svar inden for rimelig tid.

Se det Radikale Venstres udspil ”Værdig integration fra dag 1”, her: 
https://www.radikale.dk/system/files/Dokumenter/VaerdigIntegration.pdf

Se det Radikale Venstres udspil ”Grænsekontrol der virker”, her: 
https://www.radikale.dk/system/files/Dokumenter/Gr%C3%A6nsekontrol%2C%20der%20virker.pdf