Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Svendborg

Publiceret

19. oktober
2017

Sundhed for alle

Sundhed for alle.

Radikale Venstres sundhedspolitik begynder langt fra hospitalerne. Vi vil forebygge sygdomme, før de opstår, frem for kun at behandle dem, når skaden er sket. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid og derfor skal vi indrette samfundet, så det bliver let at træffe sunde valg, uanset hvor man vokser op. 

Radikale Venstre værner om den fri og lige adgang til sundhed og vi ønsker ikke mere brugerbetaling. Men vi vil gerne undersøge, om den brugerbetaling, der allerede findes på sundhedsområdet kan indrettes bedre, så ingen fx ruineres af tandlægeregningen.

Radikale Venstre vil ligestille behandlingen af psykiske sygdomme med behandlingen af fysiske sygdomme.

I den kommende byrådsperiode vil vi have særligt fokus på to emner:

 1. Bevar fødeafdelingen i Svendborg.
  Med åbningen af det nye hospital i Odense er det vedtaget at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus skal lukke.
  Vi vil arbejde for at fastholde en fødeklinik i Svendborg – enten på sygehuset, i sundhedshuset eller et tredje sted. Klinikken skal betjene alle raske kvinder med forventede ukomplicerede fødsler, der ikke ønsker at føde hjemme eller på sygehuset i Odense.
  Ved at etablere en fødeklinik vil langt hovedparten af de 900 årlige fødsler der i dag foregår på Svendborg sygehus kunne forblive i Svendborg.
 2. Stressforebyggelse.
  I sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” fra 2014 oplyser flere end 10.000 borgere i Svendborg at de har et højt stressniveau.
  Forebyggelse af stress vil både forbedre borgernes livskvalitet og samtidig nedbringe kommunens udgifter til sygedagpenge. Svendborg kommunes årlige udgift til sygedagpenge og jobafklaring er på cirka 100 mio. kr. og forsigtigt skønnet kan cirka 28 mio. kr. henføres til stressbetingede forhold.
  Vi vil arbejde for at etablere et tidligt forebyggende tilbud der hjælper borgere, der oplever et højt stressniveau, til at håndtere stress, så oplevelsen af at have det godt, kunne klare hverdagen og kunne indgå i sociale relationer styrkes. Målene er at forebygge en negativ udvikling af følgesygdomme og at forebygge sygemeldinger eller længerevarende arbejdsløshed.

 

Se Radikale Venstres politik om sundhed og psykiatri her:

https://www.radikale.dk/content/sundhed-og-psykiatri