Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Svendborg

Publiceret

23. oktober
2017

Realistisk Økonomisk Politik

Svendborg kommune har store udfordringer på det økonomiske område: Gælden er forholdsvis høj og de kommende 10 år skal kommunen afdrage cirka 100 mio. kr. om året. Vi har en af de højeste skatteprocenter i landet og kassebeholdningen er allerede så lav som det er forsvarligt.

Radikale Venstre ønsker ikke skatteforhøjelser og vi er derfor parat til at drøfte ændrede prioriteringer i den økonomiske politik. Vi skal anvende de begrænsede midler bedst muligt og vi er parat til at se nærmere på alle områder. Vi er særligt optaget af at sikre gode tilbud til børn og unge – og det gælder alle børn og unge, uanset bopæl og særlige behov. Denne klare prioritering ændrer dog ikke på at pengene til børn og unge kan bruges mere fornuftigt end det er tilfældet i dag. Det er vi klar til at se nærmere på.

Vi har i hele valgperioden været en del af de vedtagne budgetforlig og i det seneste forlig for 2018 – 2021 har vi været med til at aftale at administrationen skal udarbejde et forslag til rammestyringsmodel som kan erstatte de modeller vi har anvendt de senere år. Det er et forslag vi glæder os til at diskutere.
Vi skal have færre automatiske fremskrivninger og flere politiske valg i styringen af den økonomiske politik.