Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Svendborg

Publiceret

17. oktober
2017

Mærkesag: Seniorliv og ældrepolitik

Vores ældrepolitik bygger på fem principper:

  • Længst muligt i eget liv
  • Rehabilitering. Lyt til borgerens behov
  • Fasthold det gode måltid. Fokus på ernæring og optimale rammer for måltidet
  • Grundig information. Samarbejdet mellem den ældre og hjemmehjælperen/sosu-assistenten skal være præget af tillid og grundig information om regler og beslutninger
  • Gode og relevante aktivitetstilbud, så vidt muligt inden for nærområdet. Dette gælder også kulturelle aktiviteter. Den kommunale støtte til senioridrætten skal fortsætte

Bæredygtige boformer – også for ældre.

Nye bo- og ejerformer skal understøtte visionen om en grøn, aktiv og åben by. Vi vil arbejde for at opføre et eller to bofællesskaber – kommunale eller private - inden udgangen af 2022. Bofællesskaberne skal tiltrække nye beboere og understøtte udviklingen af stærke bæredygtige fællesskaber på tværs af aldersgrupper. Aktiviteterne kan være fællesspisning, fysisk træning, dyrehold og andet som beboerne finder på. Bofællesskabet kan også rumme en sygeplejeklinik.